Sr. No.NameFather NameQualificationDesignationSalary
1 Mukesh Kumar Sh. Bakshi Ram M.Sc. B.Ed. Principal 37000
2 Renuka Guleria Sh. Uttar Kumar M.A. (Sanskrit) Sanskrit Teacher 9000
3 Vinod Kumar Sh. Gian Chand M.Sc. B.Ed. PGT 11000
4 Varinder Vickey  Sh. Raj Paul  M.P.Ed.  DPI  9000
5 Abni  Sh. Karnail Singh  JBT  JBT  5500
6 Mandeep Kumari  Sh. Vishal Kumar  M.Sc. B.Ed.  PGT  11000
7 Sunita Devi  Sh. Wattan Singh  NTT  Receptionist  5500
8 Neenu Sharma  Sh. Manohar Lal  B.Sc. B. Ed.  TGT Arts  7000
9 Harvinder Kaur  Sh. Madan Lal  B.Sc. B. Ed.  TGT Science  7000
10 Rohit Choudhary  Dilbag Singh  B.Sc. B. Ed. PGDCA  Computer Teacher  6000
11 Swati  Sh. Ashok Kumar  M.A. B.Ed.  TGT Arts  8000
12 Sangeeta Devi  Sh. Naresh Chand  M.A. B.Ed.  Language Teacher  11000
13 Shalini Sharma  Sh.Ravinder Sharma  B. Sc. B.Ed. M.Sc. IT  Computer Teacher  6000
14 Anita Kumari  Sh. Sher Singh  M.A. B.Ed.  TGT Arts  8000
15 Sunil Sharma  Sh. Dev Raj Sharma  M.P.Ed.  DPI  9000
16 Reeta Devi  Sh. Partap Singh  B.A. PGDCA,NTT  PRT  5500
17 Vipul Bharti  Sh. Suresh Kumar  M.A. B.Ed.  TGT Arts  8000
18 Vandna Sharma  Sh. Vinod Kumar  M.A. B.Ed.  TGT Arts  7000
19 Pratibha Dhiman  Sh. Rakesh Kumar  B.Sc. B. Ed.  TGT Science  7000
20 Ankush Kumar  Sh. Daljeet Singh  M.A. B.Ed.  TGT Arts  8000
21 Tanuja  Sh. Kashmir Singh  B.A.  PRT  5500
22 Kushal Kumar  Sh. Deep Chand  M. Com.  Accountant  8000
23 Ajayender Singh  Sh. Kishan Singh  M.A. M.Ed. D.Lib,PGDCA  TGT Arts 8000
24 Madhu Bala  Sh. Ashok Kumar  M.A. B.Ed.  TGT Arts  9000
25 Mukesh Kumar    M.A. B.Ed.  TGT Arts  8000
26 Abhinash Rehalia  Sh. Girdhari Lal  M.Sc. B.Ed.  PGT  11000

Back to top